×
|

Performant team

 1. Programma:

  Ons programma voor teamdynamiek en –veerkracht geeft teamleden een uniek inzicht in zichzelf en in de andere teamleden. Teams onderzoeken hoe de onderlinge relaties kunnen worden verbeterd. Ze kijken naar individuele stijl, teamdynamiek en de onderlinge relaties tussen teamleden. Het programma is gebaseerd op o.a. Insights Discovery, DISC (Thomas International), het niveau van EQ (D. Gooleman) en het Enneagram. De feedback van onze deelnemers is duidelijk omtrent de voordelen van onze aanpak:

 • In korte tijd inzicht in de kwaliteiten en beperkingen van het team

 • Een positieve en veilige omgeving waarin (menings)verschillen, problemen en conflicten open kunnen worden besproken en opgelost

 • Nadruk op de positieve rol van alle teamleden in het realiseren van de teamdoelen

 1. Coachingsfocus naar Teams:
  Als coach van een zelfsturend team krijg je met een diversiteit aan onderwerpen te maken; die kunnen verbonden zijn aan individuele vragen, teamkwesties en contextuele vraagstukken. Daarom is een teamcoach in onze opvattingen best 3-talig:
   
  1. De taal van individueel gedrag, emoties en overtuigingen
   Kennis en inzicht in dit type vraagstukken en ook de vaardigheid om daar effectief mee om te gaan behoren tot het arsenaal van een goede teamcoach.
   Aanleren en oefenen op relevante competenties zoals:
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Sociale vaardigheden
 • Conflicthantering
 1. De taal van teams en groepsdynamica
  Meer of minder openlijk komen in een (zelfsturend) team thema’s als informeel leiderschap, samenwerking, besluitvorming, collectieve verantwoordelijkheid, sfeer en cultuur aan bod. Ook op dit gebied dient een effectieve teamcoach over kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken om een team daadwerkelijk te kunnen ondersteunen en coachen. Relevante competenties zijn hier:
 • Samenwerken en zoeken van synergieën
 • Bouwen van veerkracht en impact
 • Overtuigingskracht en stressbestendigheid
 1. De taal van organisaties en bedrijfsvoering
  Zelfsturende teams functioneren in de context van een organisatie die een bestaansrecht heeft/nastreeft in de samenleving. Vertrouwd zijn met begrippen als missie, visie, cultuur, waarden, talentmanagement, accountability enz. zijn voor een teamcoach een ‘must’ om de kaders waarbinnen een zelfsturend team opereert te begrijpen en indien nodig te signaleren dat er ongewenste afwijkingen van die kaders aan het ontstaan zijn.
  Let wel: het is niet noodzakelijk om specialistische kennis van alle genoemde onderwerpen te hebben, maar inzicht in de invloed van deze onderwerpen op het functioneren van een zelfsturend team (en omgekeerd) is altijd relevant. Relevante competenties zijn hier oa:
 • Cultuur-framing
 • Organisatiesensitiviteit